Kredyt, pożyczka, chwilówka – czym się różnią?

Potrzebujesz gotówki i udajesz się do banku albo firmy pożyczkowej. Może korzystasz z nowoczesnych rozwiązań, jakie oferuje obecnie technologia internetowa. A może pożyczasz od ciotki z Ameryki. Zastanawiałeś się kiedyś, czym różni się pożyczka, kredyt i chwilówka? Nie? Przeczytaj nasz artykuł, żeby poznać specyfikę tych produktów finansowych. W przyszłości łatwiej będzie ci wybrać ofertę dostosowaną do twoich potrzeb.

Kredyt – jest dwustronną umową, w której jedną ze stron jest bank, a drugą kredytobiorca (konsument, przedsiębiorstwo). Kredyt zawsze ma charakter pieniężny – oznacza to, że pożyczane w ten sposób są tylko i wyłącznie pieniądze. W stosunku do kredytu zastosowanie znajduje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe czytaj informacje na sms kredyt online. Zgodnie z definicją zawartą w tym akcie prawnym, kredyt to umowa na mocy której bank, na określony czas, zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel. Z kolei kredytobiorca jest zobligowany do korzystania z pożyczonych środków tylko zgodnie z warunkami wskazanymi w zawartej umowie i do zwrotu kwoty kredytu z odsetkami w wyznaczonych terminach spłaty i uiszczenia ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu.

Pożyczka – to czynność, której istotą jest udzielenie przez firmę albo osobę fizyczną określonej sumy pieniędzy (albo określonych przedmiotów) pożyczkobiorcy. Przedmiot pożyczki nie może należeć do osób trzecich, ale stanowić własność pożyczkodawcy. Kwestie dotyczące pożyczek znajdują swoje uregulowanie w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  W przypadku pożyczki pieniężnej nie ma konieczności wskazania w umowie, na jaki cel zostaną spożytkowane pożyczone środki. Pożyczki udziela się na czas określony albo nieokreślony. Istnieją pożyczki odpłatne i nieodpłatne – wszystko zależy od zawartej umowy. Pożyczki mogą być udzielane przez firmy spoza sektora bankowego oraz przez banki.

Chwilówki – to specyficzny rodzaj pożyczek. Są one udzielane bez zbędnych formalności, na niskie kwoty, a spłacone muszą być relatywnie szybko  (okres spłaty to zazwyczaj 2 tygodnie-2 miesiące). Chwilówki są obarczone wysokim oprocentowaniem. Co jednak ważne, pieniądze mogą zostać przelane nawet w 15 minut.

Wśród wymienionych usług, najtrudniej jest zdobyć kredyt – ale z drugiej strony udzielany jest on na bardzo wysokie kwoty.  Żeby jednak zostać kredytobiorcą, trzeba spełnić szereg wymogów i liczyć się z dość skomplikowaną procedurą. Pożyczki są udzielane chętniej, ale i tutaj trzeba spełnić pewne formalności. Chwilówki są przyznawane niemal każdemu (również bezrobotnym, osobom z długami), lecz opiewają one na niskie kwoty w porównaniu z pożyczką czy kredytem i są obarczone wysokim oprocentowaniem (oraz opłatami dodatkowymi). Należy je też szybko spłacić.

Umowa kredytu zawsze musi być sporządzona na piśmie. Aby wnioskować o kredyt trzeba udać się do placówki wybranego banku – kredyty nie są udzielane online. Czasami można wypełnić przez internet wstępny wniosek, jednak ostatecznie i tak trzeba odwiedzić bank. Pożyczki do 500 zł mogą być zawierane w formie ustnej.

Warto pamiętać, że kredyty są udzielane tylko przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, podczas gdy pożyczek udzielają też inne instytucje i osoby fizyczne.